2 slájd

VY SA VYZNÁTE VO SVOJOM
PODNIKANÍ.
MY SA VYZNÁME
V POISTENÍ JEHO RIZÍK. ZODPOVEDNE.

Špecializujeme sa na produkty v oblasti neživotného poistenia pre firmy. Naším cieľom je poskytnúť vám pokrytie všetkých možných rizík spojených s riadením vašej spoločnosti. Individuálnym klientom zhodnotíme aktuálny stav finančnej zaťaženosti celej rodiny a vyberieme spolu optimálne produkty v oblasti neživotného a životného poistenia, stavebného sporenia a zabezpečenia dôchodku.

 • POISTENIE MAJETKU – budov, zariadení a zásob, motorových
  vozidiel, rozostavaných stavieb, skla, elektroniky a finančnej hotovosti
 • POISTENIE LOMU STROJA – náhle poškodenie alebo zničenie poisteného stroja, jeho časti, výbavy, príslušenstva alebo strojového zariadenia akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá obmedzuje alebo vylučuje jeho funkčnosť
 • POISTENIE ZODPOVEDNOSTI – všeobecnej zodpovednosti z výkonu činnosti právnických osôb, z vlastníctva nehnuteľností, voči zamestnávateľovi, povinné zmluvné poistenie vozidiel,
  zodpovednosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia, zodpovednosti audítorov, medzinárodných a vnútroštátnych dopravcov, manažmentu,profesijná zodpovednosť
 • POISTENIE ŠPECIÁLNYCH RIZÍK – priemyselných a podnikateľských rizík, poistenie colných dlhov, platobných kariet na pohonné hmoty, liečebných nákladov, poistenie diaľničných známok, energetických, jadrových, petrochemických, banských, environmentálnych a poľnohospodárskych rizík
 • NEŠTANDARDNÉ DRUHY POISTENIA podľa predstáv a potrieb klienta
 • ŽIVOTNÉ POISTENIE – kapitálové, investičné, poistenie detí a mladých
 • CESTOVNÉ A ÚRAZOVÉ POISTENIE
 • BANKOVÉ PRODUKTY, ÚVERY, INVESTÍCIE

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *